PC-HULP

Gedurende de Vrije inloop kan advies worden verkregen over het gebruik van de PC, laptop, tablet en smartphone en/of over allerlei kleine storingen.

Uitgebreider technisch advies 's-woensdags tijdens de Vrije inloop tegen een vergoeding van € 5,00 per uur per persoon of deel van uur.

Controle van de beveiliging van uw laptop of PC, uitsluitend op afspraak en tegen een vergoeding van € 5,00.

In speciale gevallen is ook bezoek aan huis mogelijk, dit kan 's-woensdags tijdens de Vrije inloop worden besproken.