SeniorWeb Hilversum

SeniorWeb Hilversum

leert u werken met pc, laptop en tablet

Welkom op onze website

Leeg

Vanwege de beperkingen en aanbevelingen rondom het coronavirus zijn wijkcentrum “De Koepel” en het lokaal van SeniorWeb beperkt open.

Als u problemen ondervindt met uw pc/laptop, mobiele telefoon, tablet of printer kunt u toch contact met ons opnemen via het mailadres info@seniorwebhilversum.nl of via het telefoonnummer 035 – 533 9353.
Dan proberen we u zo goed mogelijk te helpen.


Met ingang van 19 augustus 2020 biedt SeniorWeb Hilversum weer technische ondersteuning voor uw pc, mobiele telefoon of tablet, en wel op de woensdagochtenden van 10 tot 12 uur. Vrije inloop zoals vroeger is echter niet mogelijk; de toegang tot het lokaal is beperkt. We verzoeken u daarom vooraf een afspraak te maken, telefonisch of via e-mail. Als u vooraf geen afspraak maakt kan het zijn dat we u niet te woord kunnen staan.

Bij problemen die meer tijd vragen kan afgesproken worden uw apparatuur achter te laten, samen met uw contactgegevens en uitleg van het probleem. Zodra het probleem is opgelost maken we met u een afspraak om het apparaat weer op te halen.

We verzoeken u om minstens 1,5 meter afstand te houden en het lokaal alleen te betreden met toestemming van een aanwezige docent.

Eventueel kunnen we u ook helpen op afstand, dus via internet.

U kunt zich aanmelden voor technische ondersteuning via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Als u ons belt hoort u een antwoordapparaat. Spreek uw naam en telefoonnummer in en we bellen u z.s.m. terug.

SeniorWeb Hilversum 035 – 533 93 53 of
e-mailadres info@seniorwebhilversum.nl

Leden van SeniorWeb kunnen ook PChulp gebruiken. Zie www.seniorweb.nl/pchulp

Spatie

Nieuws over het Corana virus en regels van de overheid:
Voor voortgaand nieuws over Corona virus en m.b.t. de regels  voor bijeenkomsten houdt het nieuws op radio/tv in de gaten!
Kijk eventueel ook op de website van de rijksoverheid m.b.t. “Aanvullende maatregelen”:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

LEEG

LeegDe23

Over het leercentrum

Senioren geven computerles aan Senioren, in wijkcentrum “De Koepel”, Kerkelanden, Hilversum. In rustig tempo leert u hier al doende wat u op de computer, tablet en smartphone kunt doen. Wij ondersteunen het werken met: PC, laptop, notebook, tablet en smartphone.

Het leercentrum SeniorWeb Hilversum maakt deel uit van Het Gilde Hilversum & Wijdemeren en wordt voor digitale en educatieve zaken ondersteund door SeniorWeb.

Het leercentrum biedt:

Individuele lessen
Vrije inloop
PC-hulp
Ondersteuning Paint.Net

Aanmelden voor  individuele lessen

Voor een definitieve aanmelding dient u altijd persoonlijk naar ons leercentrum te komen. Dit kan tijdens de Vrije inloop (zie onder).

Langskomen op onze Vrije inloop

U bent altijd welkom op onze “Vrije inloop”. De Vrije inloop is woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bellen

U kunt ons natuurlijk ook bellen. Tijdens de inloop-uren op de woensdagen staan we u persoonlijk te woord. Ons telefoonnummer is: 035-5339353, zie boven de groene tekst.

E-mail

Het e-mailadres van het leslokaal is: info@seniorwebhilversum.nl

Adres leslokaal

Wijkcentrum “De Koepel” Kapittelweg 399A 1216 JC Hilversum